Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil

Hari ke 2 pelaksanaan PTS Ganjil