SD NEGERI 4 SUMBER PINANG

Telepon:085210072443

Data Guru

Table Data Tenaga Pendidik

Guru


Status Jumlah
PNS 8
GTT/GTY 4
Total 12
I II III IV Jumlah
0 2 1 0 3
Status Jumlah
Tersertifikasi 1
Tidak Sertifikasi 0
Total 1
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 8
Data Kosong 0
Total 8
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 2
31 - 35 Tahun 0
36 - 40 Tahun 4
41 - 45 Tahun 2
46 - 50 Tahun 2
51 - 55 Tahun 0
Lebih dari 55 Tahun 2
Total 12
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 6
Perempuan 6
Total 12
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
75357746752301XXX Susi Susanti P Guru Mapel
43487436473000XXX Umi Nuril Khiqma P Guru Kelas
74577636652000XXX Mahfud Hariyanto L Guru Kelas
20477636622000XXX Andriyanto, S.pd L Guru Kelas
25377716722302XXX Hardiyanti Laily Febriani P Guru Mapel
16467606613000XXX Fera Farianti P Guru Mapel
05427566593000XXX Ayyul Hisbaini P Guru Mapel
60407546552000XXX Faizal Yuliansyah L Guru Kelas
38397616622000XXX AKHMAD FAUZAN SUSANTO L Guru Kelas
30367546573000XXX Kustiya Periyanti P Guru Mapel
50357656662000XXX Eko Teguh Prayitno L Guru Mapel
39387446482000XXX Zainudin L Guru Kelas

Tenaga Kependidikan


Status Jumlah
PNS 2
PTT/PTY 1
Total 3
I II III IV Jumlah
0 1 0 1 2
Status Jumlah
Tersertifikasi 1
Tidak Sertifikasi 0
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 1
Data Kosong 0
Total 1
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 1
36 - 40 Tahun 0
41 - 45 Tahun 1
46 - 50 Tahun 0
51 - 55 Tahun 0
Lebih dari 55 Tahun 1
Total 3
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 2
Perempuan 1
Total 3
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
24537696702000XXX Aan Nurmaniah P Tenaga Administrasi Sekolah
60347566572000XXX Asyik L Penjaga Sekolah
91367456482000XXX Abdullah L Kepala Sekolah
;